KONTROLA OTPADNIH VODA    

Plava zastava za plaže i marine je međunarodni ekološki program zaštite okoliša mora i priobalja, čiji je prvenstveni cilj održivo upravljanje i gospodarenje morem i obalnim pojasom. Plava zastava je danas u svijetu vrlo cijenjena oznaka koja je turistima važan orijentir prilikom odabira destinacije. Stoga smo izuzetno ponosni da smo aktivni sudionik u zaštiti mora i priobalja te očuvanja naših plaža, jer upravo makarska plaža kojoj naša praonica gravitira - plaža Donja Luka, je nositelj Plave zastave u 2010.godini. PRAONA d.o.o. među prvim je poslovnim subjektima u Hrvatskoj ishodila Vodopravnu dozvolu i već dva desetljeća kontinuirano nadzire kvalitetu vlastitih otpadnih voda, zadovoljavajući pritom najviše standarde kvalitete..

 

 BIORAZGRADIVA SREDSTVA ZA PRANJE

U procesu pranja koriste se isključivo biorazgradiva i ekološki neškodljiva sredstva za pranje. Premda se otpadne vode ispuštaju u gradski sustav javne odvodnje s centralnim uređajem za pročišćavanje u praonici se kontinuirano obavlja neutralizacija i pročišćavanje otpadnih voda. Također uporaba spomenutih sredstava za pranje omogućava pranje pri nižim temperaturama što dodatno štedi potrošnju energenata i smanjuje emisije u zrak.

 

 ŠTEDNJA VODE

Pranje se obavlja tranzitnim linijama tunelskog tipa u kojima se voda iz faze ispiranja ponovo koristi za namakanje nečistog rublja. Također se vodi prije ispuštanja oduzima i korisna toplina koja se vraća u proces pranja.

 

                                Početna